Alt Imagine

Despre noi

Istoric

 

 

Editura Silvică este o componentă a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” și se ocupă cu promovarea activității editoriale în cadrul institutului și, în general, cu publicarea de lucrări de interes din sfera silviculturii și a științelor mediului.

Ca o componentă a activităţii de cercetare, preocupările editoriale sunt încă de la înfiinţarea Institutul de Cercetări şi Experimentaţiuni Forestiere (ICEF), primul volum de lucrări – 85 „Analele ICEF” – fiind publicat în anul 1934, imediat după înfiinţarea Institutului; publicaţia a apărut constant până în anul 1989, cu o întrerupere în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

După anul 1948, publicaţiile institutului au apărut grupate în serii (colecţii) , editate cu regularitate până în 1990. Toate apariţiile editoriale au fost publicate sub egida autorităţii publice centrale responsabile pentru silvicultură la acel moment (e.g. Ministerul Economiei Forestiere şi al Materialelor de Construcţii – Departamentul Silviculturii; Ministerul Silviculturii etc., respectiv Ministerul Apelor, Pădurilor, Mediului Înconjurător în anii 1990-1991), iar editarea materialelor s-a făcut, în marea majoritate, de către Redacţia de Propagandă Tehnică Agricolă.

După anul 1991, Redacţia de Propagandă Tehnică Agricolă şi-a întrerupt activitatea, iar odată cu aceasta, şi activitatea publicistică s-a redus simţitor, seria I, a III-a şi a IV-a întrerupându-şi apariţia în totalitate, iar seria a II-a apărând sporadic (două volume în perioada 1992-2001).

Consecinţă a modificării cadrului legislativ şi instituţional privind activitatea editorial după 1990, în anul 1992, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) întreprinde demersurile necesare înfiinţării Editurii Tehnice Silvice (ETS) şi a funcţionării acesteia în cadrul său, reglementată prin avizul nr. 1477/22.11.1992 al Ministerului Culturii.

Activitatea editorială a Editurii Tehnice Silvice este revitalizată începând cu anul 2002, când Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”, în urma solicitărilor adresate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Bibliotecii Naţionale a României obţine avizul de funcţionare şi codurile ISBN şi ISSN aferente. Odată cu reorganizarea din anul 2007, editura şi-a schimbat denumirea în Editura Silvică și a înregistrat sigla la OSIM.

Este evaluată și recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior ( CNCSIS) începând cu anul 2007 și a fost reevaluată în 2011, fiind inclusă la poziția 100 – cod 263. Lucrările editate de INCDS sub brandul Editurii Silvice, sunt grupate în 7 (șapte) serii / colecţii. Informații suplimentare se pot obține accesând pagina web a editurii: editurasilvica.ro, iar revista Annals of Forest Journal poate fi accesată la adresa: afrjournal.org.

Serii și Colecții

Include revistele editate sub egida Editurii Silvice a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” – Annals of Forest Research (fostă ANALELE ICAS) şi BUCOVINA FORESTIERĂ, precum şi volume de lucrări „in extenso” ale unor manifestări ştiinţifice.

d

Colecţia în care au fost publicate „in extenso” cele mai valoroase rezultate ale cercetării ştiinţifice silvice din România. În cadrul acestei serii sunt publicate rapoarte de cercetare și studii pe teme relevante din domeniul ştiinţelor silvice.

f

În cadrul acestei serii se doreşte publicarea de teze de doctorat realizate în domeniul silviculturii şi al ştiinţelor mediului. Spre deosebire de lucrările din seria II, acestea pot conţine părţi deja publicate în urma desfăşurării procesului de pregătire în cadrul studiilor doctorale.

g

Include lucrările cu caracter de prezentare generală (de ex. prezentarea institutului,, a activităţii acestuia, determinatoare, planuri de management), precum şi pe cele care au drept scop diseminarea informaţiilor pentru publicul larg, fiind o continuare a vechii Serii a III-a – Lucrări de popularizare, a Editurii Tehnice Silvice.

f

De la debutat din anul 1933 Institutul publică lucrările care erau supuse spre aprobare Ministrului: „Administraţiile silvice pendinte de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor să fie obligate să le pună în aplicare” în activitatea de gospodărire a pădurilor.

Include lucrări de sinteză pentru un anumit domeniu, de la manuale pentru uzul studenţilor sau al practicienilor, până la lucrări teoretice cu un grad de complexitate mai ridicat (tratate/monografii).

Condiții Publicare

 

Pentru publicarea unei cărți în cadrul Editurii Silvice este necesară urmarea procedurii operaționale PO-ES-02.
Înainte de editarea în inDesign a unui manuscris se va verifica cu autorul sursa de finanțare a cărții, pentru a se asigura că publicarea este posibilă din punct de vedere financiar. De asemenea, se va verifica existența în PAAP a sumei disponibilă pentru o posibilă achiziției, respectiv suma prevăzută în PAAP-ul altui departament pentru tipărire. Cărțile pot fi tipărite și din fonduri proprii ale autorului/autorilor. De asemenea, autorul va fi anunțat că este necesar să prezinte două referate de apreciere pentru lucrarea ce urmează a fi publicată.
a. Transpunerea in Template-ul editurii a manuscrisului
Autor solicită anterior redactării manuscrisului sprijin sau informații privind publicarea unei cărți de specialitate prin Editura Silvică și va folosi modelul A4 (A4-PO-ES-02) sau B5 (B5-PO-ES-02) (în funcție de dimensiunea aleasă de autor pentru cartea ce urmează a fi publicată).
b. Estimare costuri și alegerea variantei optime
Autorul va fi întrebat, de asemenea, în câte exemplare ar vrea să scoată cartea respectivă sau care este bugetul de tipărire, pentru a se putea solicita oferta de preț de la tipografie. Oferta se solicită de către specialistul marketing tipografiei care realizează publicarea după condițiile de calitate ale Editurii, iar prețul va fi determinat fie în funcție de numărul de exemplare pe care autorul îl solicită ori în funcție de suma prevăzută în PAAP de autor.
După primirea ofertei de preț,va fi necesar pentru publicare să fie completat de către autor F01-PO-ES-02 – referat de aprobare a publicării cărții sub numele editurii, care va fi supus aprobării Consiliului Științific. Pentru această pas este necesar să fie stabilit numele final al cărții și autorii și să se transmită două referate de apreciere pentru lucrarea ce urmează a fi publicată și dovada finanțării.

Lucrarea se va încadra în una din următoarele serii:
Seria I. Periodice
Serii II. Lucrări de cercetare Cod culoare 356C
Seria III. Teze de doctorat Cod culoare 321C
Seria IV. Diseminare/Promovare Cod culoare 356C
Seria V. Îndrumări tehnice pentru Silvicultură Cod culoare 356C
Seria VI. Manuale, Monografii, tratate Cod culoare 484C.
Specialistul Marketing poate fi consultat pentru a se alege varianta optimă de încadrare într-una din serii. Alocarea codul ISBN se va face de către Departamentul Relații Internaționale, Marketing și Editura Silvică, după aprobarea de către Consiliul Științific a publicării cărții.
c. Achiziția
În cazul în care cartea se va publica din fonduri proprii INCDS sau dintr-un proiect, este necesară întocmirea unui referat de necesitate, care va fi în sarcina persoanei care are prevăzută achiziția în PAAP.

Dacă suma pentru comanda nu este prevăzută în PAAP va trebui operată modificarea și după aceea completat referatul de necesitate.
d. Editarea inDesign
După finalizarea etapelor anterioare se va trece la editarea în programul inDesign. Autorii vor mai primi de la Editura Silvică varianta finală, editată, în format pdf pentru posibile modificări minore.
Confirmarea „bun de tipar” aparține autorului, care este obligat să verifice varianta finală transmisă de tipografie, după prelucrarea pozelor.

Colegiul Editorial

 

 

Bogdan Apostol (Redactor AFR și Redactor Șef Editura Silvică)

Șef echipa de cercetare – Centrala Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, România (h-index 7, conform Google Academic [2023]; Curriculum Vitae)

Profesie: inginer silvic

Șef echipa de cercetare: Geomatică Forestieră (E7), Centrala Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”

Tematici de interes: realizarea de baze de date spaţiale pentru eficientizarea gospodăririi fondului forestier, exploatarea bazelor de date spaţiale prin analize GIS, realizarea de hărţi digitale; crearea şi exploatarea modelelor digitale ale terenului DTM, etc., prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor de Observarea Terrei (OT), a tehnicilor specifice teledetecției și a analizei geospațiale în domeniul silviculturii; aplicaţii ale fotogrammetriei digitale în domeniul silviculturii.

Redactor Șef Editura Silvică din 2023.

Luând în considerare experiența acumulată în cei peste 15 ani în domeniul utilizării tehnicilor specifice Geomaticii forestiere, acesta a fost implicat în 42 proiecte de cercetare (dintre care 5 ca director/responsabil de proiect). Activitatea de cercetare se materializează prin cele 34 articole (12 indexate WoS, la 4 dintre acestea având calitatea de autor principal/corespondent), 4 cărți (1 dintre ele fiind în domeniul aplicațiilor tehnologiilor geomatice în silvicultură) și printr-un indice Hirsh  8 (Google Academic), respectiv 5 (WOS).  În anul 2021 a primit premiul ,,Constantin D. Chiriță” (2020) al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Sisești”,  pentru lucrarea: Species discrimination and individual tree detection for predicting main dendrometric characteristics in mixed temperate forests by use of airborne laser scanning and ultra-high-resolution imagery. La nivel internațional, este Membru al European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSel) (Asociația Laboratoarelor de Teledetecție din Europa) (2021), iar din 2023 este ales ca Reprezentant Național în cadrul acestei Asociații Europene.

Toate Din 2018
Referințe bibliografice 229 201
h-index 8 7
i10-index 5 5

Eliza-Maria Cosma (Editor Editura Silvică – Secretar AFR) 

Specialist Marketing – Centrala Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, România – Curriculum Vitae

Profesie: jurist

„Marin Drăcea” National Research-Development Institute in Forestry, Romania

Managementul departamentului Rel. Internaționale, Marketing și  Ed. Silvică din 2019 până în prezent.

Traducere de texte științifice – certificat Cambridge in Advanced English – Level C1

Achiziții publice (referate de necesitate, PAAP, inventariere)

Expediții numere AFR către parteneri

Responsabilă cu subvenționarea AFR 2019 prezent

Secretariat AFR 2019 prezent, menținerea legăturilor cu bazele de date, introducere metadate, verificare indici de performanță

Corectură, editare în inDesign, publicare și distribuție de carte științifică în cadrul Editurii Silvice

Târguri și expoziții naționale de carte și nu numai

Elaborare și implementare de proceduri pentru departament

Magdalena Popa (Editor Editura Silvică – Specialist Marketing INCDS) 

Specialist Marketing – SCDEP Câmpulung Moldovenesc – Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, România – Curriculum Vitae

„Marin Drăcea” National Research-Development Institute in Forestry, Romania

Departamentul Rel. Internaționale, Marketing și  Ed. Silvică din 2022 până în prezent.

Corectură, editare inDesign în cadrul Editurii Silvice

AFR

 

Editura Silvică este o componentă a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” și se ocupă cu promovarea activității editoriale în cadrul institutului și, în general, cu publicarea de lucrări de interes din sfera silviculturii și a științelor mediului.

Ca o componentă a activităţii de cercetare, preocupările editoriale sunt încă de la înfiinţarea Institutul de Cercetări şi Experimentaţiuni Forestiere (ICEF), primul volum de lucrări – 85 „Analele ICEF” – fiind publicat în anul 1934, imediat după înfiinţarea Institutului; publicaţia a apărut constant până în anul 1989, cu o întrerupere în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

 

Citeste Jurnalul AFR.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (+4) 021 350 32 41 (+4) 021 350 32 45 contact@editurasilvica.ro